Avalduse tüüpvorm

Kellele: OÜ Võlumarket,

Aleksandri 6, Tartu 51004

info@volumaa.ee

 

Lepingust taganemise avaldus

 

Käesolevaga taganen lepingust nr…………………………………………..… (tellimuse number), mille esemeks on  …………………………………………………………

Tellimuse esitamise kuupäev ……………….., asja kättesaamise kuupäev . . . .

 

 

Kliendi nimi:

Kliendi aadress:

Kliendi allkiri (kui avaldus paberil):

Kuupäev: