Müügitingimused

Müügitingimused

1. Üldsätted

 1. Käesolevad OÜ Võlumarketi veebipoe (edaspidi: e-pood) müügitingimused kehtivad Võlumaa e-poest ostmise korral, veebiaadressilt https://www.volumaa.ee/pood/. Kauba müüja on OÜ Võlumarket (edaspidi: Müüja), aadress Aleksandri 6, Tartu 51004, registrikood 12369160, tel 7 344 352, e-posti aadress info@volumaa.ee. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja Müüja vahel Võlumaa e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.volumaa.ee/pood/muugitingimused/. Enne muudatuste jõustumist tehtud tellimuste korral kohaldatakse tellimuse ajal kehtinud tingimusi.
 3. Klient saab enne ostu sooritamist tingimustega tutvuda ning soovi korral need salvestada või printida.
 4. Ostu sooritamise eeltingimuseks on nõustumine müügitingimustega.
 5. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügitingimustega kirjeldatud lepinguline suhe ehk müügileping ostusumma laekumise hetkest Müüja arvelduskontole.

2. Tellimus

  1. Tellimusi saab e-poes esitada kas Võlumaa kliendina oma kontole sisse logides või anonüümse kliendina, ilma kontot avamata.
  2. Klient valib e-poest soovitud kaubad ja lisab ostukorvi. Samas valib Klient ka kohaletoimetamise meetodi.
  3. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest Müüja pakutud maksekeskkondades, kontrollides enne arve tasumist arves toodud andmete õigsust.
  4. Pärast kauba eest tasumist klikib Klient ekraanil lingil “Tagasi kaupmehe juurde”.
  5. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
  6. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

3. Tooteinfo, hind ja maksevõimalused

 1. Teave kauba kohta on esitatud e-poes vahetult kauba juures.
 2. Kõik e-poes müüdavate kaupade hinnad on märgitud vahetult kaupade juurde, näidatakse eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
 3. Kauba kohaletoimetamise tasu sõltub kliendi valitud tarnemeetodist ja kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
 4. Klient tasub tellimuse eest kauba hinna ning kohaletoimetamise tasu. Tasumine toimub väljaspool e-poodi – pangalingiga tasumisel vastava panga keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS keskkonnas.
 5. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4. Kauba kohaletoimetamine

 1. Kaubale võib Klient ise Võlumaa salongi järele tulla, teisteks valikuteks on SmartPOSTi ja Omniva pakiautomaadid ning Omniva kullerteenus.
 2. Kauba kättesaamine Võlumaa ilusalongist.
  1. Kauba väljastamine toimub Võlumaa ilusalongi lahtioleku aegadel, aga mitte kiiremini kui viis tööpäeva.
  2. Kui tellitud kaup on laos olemas (e-poes nähtav), siis Võlumaa ilusalong lepib kliendiga meili teel kokku, millal oma kaubale salongi saab järele tulla.
  3. Kliendile väljastatakse kaup isikut tõendava dokumendi või maksekorralduse alusel.
  4. Kui Klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab kliendile ostusumma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
 3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist
  1. Esmaspäevast reedeni ostetud kaup saabub pakiautomaati viie tööpäeva jooksul. Laupäevast pühapäevani ostetud kaup saabub pakiautomaati viie järgneva tööpäeva jooksul, alates teisipäevast.
  2. Kui tellitav kaup puudub laost, lisandub eelmises punktis toodud tähtaegadele kuni 2 tööpäeva.
  3. Kui Klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
  4. Juhul, kui Klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat.

5. Isikuandmed ja otseturundus

 1. Müüja kasutab Kliendi esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Kliendi tellimuse täitmiseks.
 2. Müüjal puudub internetipangas kauba eest tasumisel juurdepääs Kliendi pangaandmetele.
 3. Müüja saadab Kliendile pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks loa andnud, sisestades veebilehel e-maili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
 4. Kliendil on alati võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest, järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

6. Lepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest). Selleks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (vt siit) ning saata see e-posti aadressile info@volumaa.ee.
 2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
 3. Vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole Kliendil taganemise õigust kaubale, mida ei saa tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel tagastada, samuti avatud pakendiga kosmeetikatooted ja parfüümid.
 4. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule (nt vale või defektiga ese).
 5. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
 6. Juhul, kui Klient on tehingust taganenud, tagastab Müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
 7. Juhul, kui Klient on tagastatavat kaupa kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda kauba tagasivõtmisest.

7. Pretensioonid ja vastutus

 1. Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.
 2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemise hetkest alates pöörduda pretensiooniga hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, saates e-kirja aadressile info@volumaa.ee või helistada telefonil: +372 344 352. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Kliendile.
 3. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest Müüja vastutab, asendab Müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik asendada, tagastab Müüja Kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
 4. Müüja vastab Kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
 5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, kui need on tingitud Müüjast mittesõltuvatest asjaoludest.
 6. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.
 7. Müüja ja Kliendi vaidluses kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (http://komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele Klientidele avatud Euroopa Liidu elektrooniline tarbijavaidluste platvorm ODR aadressil http://ec.europa.eu/odr.